ESG icon

ESG Communicatie

Nog geen 10 jaar geleden was het planten van een boom een nobele activiteit om CO2 te compenseren. Hoe anders is dat nu. Een ambitieus ESG-beleid met concrete doelen, meetbare resultaten en transparante rapportages is een voorwaarde voor het vertrouwen van consumenten, investeerders en beleidsmakers. Authentiek en proactief in gesprek met je belangrijkste stakeholders maakt je merk en bedrijf sterker.

OPRG heeft diepgaand inzicht in de verwachtingen van verschillende stakeholdergroepen t aanzien van het ESG beleid van jouw organisatie. Daarmee helpen we organisaties om interne ambities te verbinden aan externe verwachtingen middels effectieve communicatie. Om merk en organisatie op gebied van ESG te versterken.

GREENWASHING HARDER BESTRAFT

Medewerkers, overheden en financiële instellingen verwachten dat organisaties duurzame waarde toevoegen aan de maatschappij. Nieuwe regelgeving volgt elkaar in hoog tempo op. Zo is er de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ook scherpt de EU de reclameregels aan, waardoor greenwashing harder bestraft kan worden. Aanvullende wetten en maatschappelijke eisen op het gebied van ESG-rapportage worden verwacht, zoals over de sociale factoren van een bedrijf, zoals diversiteit en toegankelijkheid. Ook vanuit de financiële industrie worden ESG eisen strenger voor het verstrekken van leningen en het doen van investeringen. De consument geeft steeds bewuster geld uit en activistische stakeholders laten duidelijker van zich horen. Bedrijven en merken die proactief inspelen op al deze verwachtingen en eisen winnen aan vertrouwen en relevantie.

VERWACHTINGEN OVERTREFFEN EN REPUTATIE VERSTERKEN

Hoe? Met een begrijpelijk ESG-beleid, een helder actieplan en een open dialoog met stakeholders kan jullie organisatie zich onderscheiden. Samen gaan we dit realiseren. Met een eenvoudig en doordacht 3-stappenplan:

1 ESG Stakeholder Scan & Analysis

Weten wie invloed heeft op jullie bedrijf en merk. Zoals politici, academici, NGO’s, klanten, partners en medewerkers. Samen maken wij een stakeholder map. Dat zorgt voor inzichten over de positie, invloed en verwachtingen van jullie belangrijkste stakeholders. Dit gaat ons helpen om hun verwachtingen te overtreffen en jullie reputatie te versterken.

2 ESG Engagement Programme

Met de bovengenoemde inzichten gaan samen de kloof tussen verwachtingen en ervaringen van stakeholders minimaliseren. We creëren een op maat gemaakt strategisch ESG Engagement programma. Hierin stellen we prioriteiten aan belanghebbenden en gaan we voor de dialoog die het meeste impact heeft. Soms achter gesloten deuren, maar vaker op een publiek podium. In het programma richten we ons indien gewenst op strategische lobbyen bij politici en overheden, dialoog met NGO’s, briefing sessies met journalisten tot aan het inspireren en motiveren van medewerkers om bij te dragen aan voortuitgang en creëren van positieve impact.

3 Actieve ESG communicatie

In- en externe ondersteuning voor jullie ESG beleid en acties kan alleen wanneer stakeholders jullie verhaal snappen, begrijpen en voelen. Wij helpen om, ondanks de snelle -ontwikkelingen en hoge mate van complexiteit, jullie ESG-verhaal aansprekend en overtuigend te vertellen. Samen bepalen we op welke platforms we het verhaal vertellen en waar we in dialoog gaan. We laten zien dat jullie ESG-verhaal meer is dan mooie woorden. Met behulp van bovenstaande drie stappen helpen we risico’s te beslechten, kansen te benutten en jullie reputatie te verstevigen. Authentiek en proactief zijn hierbij onze uitgangspunten.

LEES MEER

Onderzoek naar duurzame bedrijfsvoering: Zet de mens centraal

Uit onderzoek van ons zusterbureau Daggerwing blijkt dat duurzaamheidsinitiatieven volgens ruim 60% van de respondenten fundamenteel anders benaderd zouden moeten worden dan andere strategieën. Onze ESG-experts bespreken wat we hiervan moeten leren.

employee-engagement-en-change-icoon-paars-schild

Wilt u weten hoe wij uw organisatie kunnen helpen de interne ambities op één lijn te brengen met de externe verwachtingen op het gebied van ESG? Praat met ons over ESG-communicatie.