public-affairs-en-stakeholder-management-icoon-groen

Public Affairs (pa) en stakeholder-management

Stakeholders en beleidsmakers betrekken bij uw organisatie

Wij richten de juiste boodschap op de juiste persoon op het juiste moment.

Dan komt het aan op analyses uitvoeren en monitoren. Wij bieden organisaties alle noodzakelijke inzichten die helpen om standpunten, opinies, trends en (toekomstige) ontwikkelingen te begrijpen. We analyseren stakeholders en beleidsuitvoerders. Ook monitoren we continu wat er gaande is in het parlement, bij de overheid, in het bedrijfsleven en de media.

Onze strategische en tactische plannen baseren we op de uitkomsten van onze monitoring. We ontwikkelen rapporten, whitepapers en persberichten waarin we onze boodschap helder uitleggen.

Daarnaast trainen en coachen we woordvoerders en faciliteren we werknemers. Ook organiseren we meetings met betrokkenen, rondetafelgesprekken en bedrijfsbezoeken. 

Praat met ons over hoe u het gesprek met uw belangrijkste stakeholders aangaat en gaande houdt