Navigeren door het maatschappelijke debat: hoe blijf je als organisatie weerbaar?

12 oktober, 2023

Stel je voor, je bedrijf ligt onder vuur. Al snel neemt het maatschappelijk debat het van je over, terwijl de werkelijkheid genuanceerder ligt. Álles rondom jouw organisatie lijkt fout te zijn volgens de publieke opinie, de politiek, of een andere belangrijke stakeholder. Daarom trommel je een communicatiecrisisteam op om een passende strategie te formuleren. Die moet ervoor zorgen dat jouw kant van het verhaal wordt verteld en om daarmee ook de grootste schade te beperken. En? Het werkt, de nuance is gelegd en het vuur dooft uit. Althans, voor nu dan, want hoe houd je dit vol? Hoe zorg je ervoor dat je weerbaar blijft terwijl je telkens meer betrokken raakt in het maatschappelijke debat? Hoe voorkom je dat dergelijke situaties je (opnieuw) overkomen?

Voorbereiding is key

Om je als organisatie weerbaar op te stellen, is voorbereiding essentieel. Eigenlijk wil je dergelijke situaties zoals die hierboven beschreven staan zo veel mogelijk voorkomen. Daarvoor is het belangrijk te weten wat er in de maatschappij speelt en wat de rol van de organisatie daarbij kan zijn. Bovendien is het noodzakelijk om breder te kijken dan de consument. Bedrijven die onvoldoende hun verantwoordelijkheid nemen, worden vaker tot de orde geroepen door steeds mondigere organisaties uit het maatschappelijke middenveld (denk aan Milieudefensie) en de politiek. Ten behoeve van een goede voorbereiding profiteren organisaties ervan om, al voordat er sprake is van een escalatie, na te denken over de volgende vragen:

  • Welke maatschappelijke onderwerpen sluiten aan bij waar je als organisatie voor staat?
  • Wat is jouw rol daarin en wat past bij jouw rol en bij jouw merk (inclusief missie en waarden)?
  • Waar kun je wezenlijk verschil maken (met je core business)?
  • Welke onderwerpen raken je key stakeholders?
  • Wat verwachten stakeholders en, meer in het algemeen, de maatschappij van jou en jouw organisatie?
  • Waar ligt je maatschappelijke verantwoordelijkheid, en je licence to engage?

Geloofwaardig, oprecht én relevant

Enkel bedrijven die rondom het maatschappelijke debat geloofwaardig, oprecht én relevant zijn, zijn succesvol in het debat. Luister daarom naar de wensen vanuit de maatschappij, bijvoorbeeld via social media en online nieuwsmonitoring. Erken het issue dat er speelt rondom jouw bedrijf en zet je er actief voor in om een transitie naar een betere uitkomst te maken. Nodig bijvoorbeeld buurtbewoners, politici en andere relevante stakeholders uit voor informatiebijeenkomsten waar ze vragen kunnen stellen en start initiatieven ten behoeve van de transitie. Door transparant en niet-afwachtend te zijn en problemen proactief aan te stippen, creëer je als bedrijf een sympathiebuffer. Dit maakt een bedrijf succesvoller dan andere bedrijven die niet écht luisteren naar wat er onder de mensen speelt.

De aanpak en antwoorden op bovengenoemde vragen zijn voor iedere organisatie anders. Wij als Omnicom PR Group kunnen jouw bedrijf of organisatie helpen dit te onderzoeken, vast te stellen en te begeleiden bij hoe je dit effectief en geloofwaardig naar buiten én binnen brengt.

Intern

Want óók intern is er een communicatieplan nodig. Interne medewerkers zijn een van je belangrijkste stakeholders, die goed je organisatie en visie moeten kennen en vertrouwen moeten behouden in het bedrijf. In deze tijd van onzekerheid onder andere als gevolg van de pandemie en andere grote maatschappelijke uitdagingen is vertrouwen immers belangrijker dan ooit. Onderzoek wijst uit dat communicatie vanuit het managementteam de meest geloofwaardige bron is, ongeacht het onderwerp. Een cultuur van vertrouwen moet aan de top worden gecreëerd. Communicatie- en HR-afdelingen spelen een belangrijke rol in het adviseren van het senior leiderschap om de juiste toon te zetten voor de organisatie. Het is belangrijk om mensen zoveel mogelijk stabiliteit en veiligheid te bieden. Dit vergroot efficiëntie en productiviteit, wat vraagt om meer communicatie en transparantie: open gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers. Als werknemers voelen dat ze vertrouwd worden, voelen ze zich meer betrokken. Dit blijft essentieel voor het werkplezier en vertrouwen van de werknemers en zal van je medewerkers je belangrijkste ambassadeurs maken, die trots zijn en blijven, in goede én slechte tijden. Dit komt de externe communicatie enkel ten goede.

Rol van de communicatieprofessional

De communicatieprofessional heeft de taak om wat er in de maatschappij speelt samen met de directie te agenderen en de genuanceerde boodschap geloofwaardig en effectief over te brengen, met behulp van communicatie. Dit heeft verschillende doeleinden:

  • Om het gehele proces rondom het reageren op externe factoren te faciliteren en reacties te monitoren;
  • Om waar nodig ook de challenger en verbinder te zijn;
  • Om regelmatig een spiegel voor te houden: wat speelt en leeft er en wat is passend voor mijn bedrijf en andere belangrijke stakeholders? Dit betekent soms ook geen actieve rol spelen in het debat. Is de organisatie er wel klaar voor? Wat is er nodig om dit wel te bereiken?

Het is een uitdaging om met dezelfde scherpe kritische blik als die van een buitenstaander naar je organisatie te blijven kijken. Als consultants kunnen we je helpen te blijven bridgen naar de visie en communicatiebehoeften van alle betrokken stakeholders.

Ondersteuning nodig?

Een bureau zoals OPRG kan op alle vlakken helpen. Bij onderzoek en analyse, bij het scherp krijgen en effectief uitdragen van je standpunt en positionering daarvan.

We faciliteren online surveys en sessies en alle aspecten van de communicatie rond dit hele proces helpen coördineren. Ook helpen we bij het eigen maken van vaardigheden die nodig zijn om deze rol in het zich continu ontwikkelende/veranderende stakeholderlandschap zelf te vervullen. Daarnaast bieden wee ondersteuning op het gebied van monitoring en issue- en mogelijk crisismanagement, en het in kaart brengen van de meetbare effecten van de communicatieactiviteiten.

Wil je hierover verder praten? Dat kan! Bel ons of vul ons contactformulier in.

LEES MEER