Waarom je middenmanagement de sleutel is naar #medewerkerbetrokkenheid

20 mei, 2020

employee-engagement-en-change-waarom-je-middenmanagement-de-sleutel-is

Leiders moeten momenteel zichtbaar zijn en empathisch kunnen communiceren om de betrokkenheid van hun medewerkers hoog te houden. Zeker omdat we voorlopig nog op afstand moeten werken, er daarmee nog steeds veel geduld van ons wordt gevraagd en de toekomst van veel bedrijven gewoon onvoorspelbaar is. Wat minder belicht wordt is de cruciale rol van het middenmanagement om medewerkers betrokken te houden. Tijd voor een blog hierover.

Middenmanagers worden vaak over het hoofd gezien als schakel waarmee de communicatie met medewerkers moet worden georganiseerd. Een gemiste kans, want als deze crisis ons iets leert dan is het dat we veel harder moeten werken om alle medewerkers aan boord te houden. Ook dát is onderdeel van je reputatiemanagement en de huidige realiteit van de communicatiemanager.

Oude aannames

Bedrijven stoelen hun interne communicatie in crises bewust of onbewust nog vaak op oude aannames. Ze communiceren top-down en hopen dat zo de boodschap aankomt. Dat men dus na een videoboodschap van de CEO dolenthousiast wordt voor een fusie, dat we massaal gaan flexwerken of nu relevant, efficiënt moeten gaan thuiswerken alsof we nooit anders deden. Communicatie verloopt in de praktijk heel anders. Top-downboodschappen worden maar deels echt ‘ontvangen’. Iedereen heeft hier een eigen mening over. Medewerkers gaan intern op zoek naar alle ontbrekende informatie om hier een in hun ogen begrijpelijk verhaal van te maken. Zeker in tijden van onzekerheid. Houd ik wel mijn baan, wat gebeurt er met mijn collega’s, wanneer gaan we weer naar ons werk?

Wie zijn de echte bazen?

Het is in crisistijd extra van belang deze verwerkingsprocessen te erkennen en te herkennen. Hier heeft het middenmanagement een cruciale rol om informatie te delen, op te halen en te verwerken richting hoger management. Het gaat hier om afdelingsmanagers, teamleiders, afdelingshoofden en meer. Zij kunnen communicatie echt helpen laten landen binnen een organisatie. Ze worden vaak veel meer dan de top, het managementteam of c-suite, gezien als de échte bazen. Het zijn de managers waarbij medewerkers als eerste hun verhaal doen en bij wie ze te rade gaan. Het zijn vertrouwensmensen.  

Luisterend oor

Dit betekent dat middenmanagers in crisistijd hun teamgenoten vaker moeten benaderen en hen een luisterend oor moeten bieden voor onzekerheden die mogelijk leven. Bespreek vaker dan voorheen bedrijfsbeslissingen, moedig het bedenken van creatieve oplossingen voor nieuwe manieren van werken aan. Doe ook onderzoek. Waar maakt men zich écht zorgen over? Waar kan de organisatie en dus de baas hen mee faciliteren? Op afstand werken en check-ins doen is lastiger maar niet onmogelijk. Het is belangrijk voor middenmanagers om belangrijke rituelen virtueel door te laten gaan. Vier verjaardagen of drink virtueel koffie alsof het business as usual is. Dat heeft impact.

Buddyrol

Het opsnuiven van deze sentimenten, ideeën en oplossingen is cruciaal voor wat professoren Van de Loo en Winter (INSEAD) the ‘buddy system’ noemen die nodig is om de c-suite in deze crisistijd te ondersteunen. Alleen kijkt de c-suite niet altijd met de compassiebril naar emoties die leven in de organisatie. Niet vreemd want de c-suite kan op zijn beurt overwegingen minder makkelijk met anderen delen en bespreken. Dat maakt hen deels blind voor de impact van besluiten. Van de Loo en Winter noemen dan met name commissarissen in crisistijd geschikt als ‘buddy’s’, als belangrijke raadgevers en vooral vertrouwenspersonen voor executives.

Vertrouwensrol middenmanagers

Ook middenmanagers kunnen nadrukkelijker deze buddy- of vertrouwensrol op zich nemen door het hoger bedrijfsmanagement een realitycheck te bieden. Het is daarom voor communicatiemanagers zinvol om deze rol te erkennen en hier hun middenmanagers extra op te coachen en te faciliteren. De middenmanagers hebben dus nu een extra belangrijke missie om voortdurend informatie uit de organisatie op te halen, te delen en te bespreken om zo op een juiste wijze aan de knoppen voor het vergroten van de medewerkerbetrokkenheid te draaien. Dit is óók onderdeel van je reputatiemanagement waarin het nu meer dan ooit draait om veerkracht tonen en alle medewerkers aan boord houden.


Photo by Ivan Samkov from Pexels.