Philips' wereldwijde duurzaamheidscampagne: Oog voor mens en planeet

De impact van gezondheidszorg op onze planeet is enorm. Als aanjager van duurzame gezondheidszorg erkent Philips haar verantwoordelijkheid voor mens en planeet. Philips heeft een uitgebreide trackrecord van duurzame oplossingen en is sinds 2020 CO2-neutraal. Daarnaast heeft Philips ambitieuze doelen voor 2025 om klimaatverandering tegen te gaan, omdat ze gelooft dat mensen niet gezond kunnen zijn, als de wereld om hen heen niet gezond is.

Deze campagne gaat niet over gezondheidszorg. Het gaat niet over duurzaamheid. Het gaat over duurzame gezondheidszorg. Omdat Philips oog heeft voor mens en planeet.

Door Omnicom for Philips: strategie door Omnicom PR Group NL, creatie door TBWA.

UITDAGING

De initiële opdracht was het promoten van de BlueSeal Helium Free MR Magnet, een nieuwe MRI-scanner. Tijdens het proces werd duidelijk dat Philips veel meer bewijspunten heeft als het gaat om duurzame gezondheidszorg en behoefte had aan grotere, overkoepelende duurzaamheidscommunicatie. Dit leidde tot een nieuwe briefing met een duidelijke opdracht: creëer een duurzaamheidsplatform voor Philips voor de lange termijn, dat Philips opnieuw positioneert als de wereldwijde aanjager op het gebied van duurzaamheid in de gezondheidszorg.

STRATEGIE

Onderzoek bevestigt de enorme impact van de gezondheidszorg op onze planeet. De sector is verantwoordelijk voor bijna 5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en heeft een ecologische voetafdruk die gelijk staat aan 514 kolengestookte elektriciteitscentrales. Toch zien mensen duurzaamheid niet als een kritische kwestie voor de gezondheidszorg, omdat de focus (terecht) blijft liggen op het redden van mensenlevens als het gaat om directe gezondheidszorgbehoeften.

Als we vandaag geen verantwoordelijkheid nemen voor ons milieu, zullen er in de toekomst meer mensen ziek zijn. Mensen die dan zorg nodig hebben. Dit dilemma was de kern van onze strategie en leidde tot het inzicht dat mensen niet gezond kunnen zijn, als onze planeet dat niet is. Duurzame gezondheidszorg is de enige weg vooruit. Verantwoord handelen als zorgprofessional ten opzichte van onze planeet ligt in feite in het verlengde van de eed van Hippocrates om ‘geen schade te berokkenen’.
Ons doel was dus duidelijk: zorgprofessionals bewust maken van dit dilemma en laten zien hoe Philips kan helpen om de impact van gezondheidszorg op onze planeet te beperken.

Om dit te bereiken, ontwikkelden we het creatieve platform ‘Oog voor mens en planeet’ (of: Care Means The World) dat Philips positioneert als aanjager van duurzame gezondheidszorg. Deze boodschap werd overgebracht aan onze doelgroep: professionals in de gezondheidszorg over de hele wereld. We riepen hen op om samen met ons klimaatverandering door gezondheidszorg te beperken.
De campagne werd gelanceerd in Chicago, tijdens RSNA 2024 en wordt nu wereldwijd uitgerold. De wereldwijde langetermijn duurzaamheidscampagne van Philips is gebaseerd op een ‘message house’ dat alle huidige proofpoints bevat. Hierdoor gaat de campagne niet over advertenties, maar over acties.

UITVOERING

We hebben allemaal een bijzondere plek in de natuur waar we van houden en waar we ons goed voelen. Dit zijn de plekken waar patiënten meestal naar terug verlangen voor als ze eenmaal geen patiënt meer zijn.
Lokale fotografen vergezelden voormalige patiënten over de hele wereld en portretteerden hen op hun bijzondere plek. Hierdoor konden we (zonder te reizen) zeer authentieke en spontane beelden vastleggen die we gebruikten om de heldencampagnefilm ‘The Patients’ te maken.

Deze indrukwekkende film werd gelanceerd tijdens RSNA 2024 in Chicago, omringd door out of home advertising, online en social advertising, persberichten, interne communicatie, artikelen, social media post van executives, key notes en stands op congressen.

De lancering werd opgevolgd door de lokale markten, te beginnen in Nederland, waar een zorgvuldig gebalanceerde 360-campagne gericht was op het creëren van meer bewustwording van de leidende positie die Philips inneemt op het gebied van duurzame gezondheidszorg.

RESULTATEN

Op dit moment worden de resultaten in kaart gebracht.

We vertellen je graag meer