Stop Hate for Profit: Hoe kan je zorgen voor meer diversiteit en inclusie op social media?

14 juli, 2020

social-digital-en-content-strategie-stop-hate-for-profit

Onlangs kondigden bedrijven als The North Face en Patagonia aan dat zij meedoen aan het initiatief ‘Stop Hate for Profit’, waarbij bedrijven worden aangespoord om in juli te stoppen met betaalde advertenties op platformen van Facebook, omdat Facebook te weinig zou doen tegen haatdragende en racistische uitingen op hun kanalen. Na The North Face en Patagonia volgden ook Coca-Cola, Ben&Jerry’s, Levi’s en Starbucks. En er blijven meer bedrijven volgen. Wat doet het voor de reputatie van een bedrijf dat zich aansluit bij een initiatief als ‘Stop Hate for Profit’?

Het draait niet meer alleen om winst

Dit is de tijd waarin de sociaal-maatschappelijke functie van bedrijven groeit. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 90% van de consumenten vindt dat het bedrijfsleven een zichtbare, betekenisvolle bijdrage moet leveren aan de maatschappij. Echter, het moet wel duidelijk zijn waarom en hoe de organisatie het maatschappelijke doel nastreeft. Geloofwaardigheid is dus belangrijk voor de consument.

Be, do and say

Hoe geloofwaardig is aansluiten bij een initiatief als Stop Hate for Profit? In ons reputatiemodel is na onderzoek, positionering de tweede stap: de bepaling of bedrijven zich uit willen spreken over een bepaald thema. In dit geval hebben veel bedrijven dat gedaan door zich op social media uit te spreken tegen racisme in het kader van de Black Lives Matter-movement. Meedoen aan een initiatief als Stop Hate for Profit gaat een stap verder: bedrijven komen in actie door hun advertenties stop te zetten in de strijd tegen haatdragende uitingen en racisme.

Het doel van positionering van een bedrijf is om tot geloofwaardigheid te komen door het continu uit te voeren en uit te dragen. Echter, er zijn meer factoren die meespelen om geloofwaardig over te komen: zijn bedrijven wel eerlijk als het gaat om hun eigen aandeel in diversiteit en inclusie? Kijken zij eerlijk naar zichzelf als het gaat om het naleven van een standpunt en hierover communiceren, zowel intern als extern? Hoe meer aandacht een bedrijf al besteedt aan diversiteit en inclusie, hoe geloofwaardiger het is als het bedrijf zich er ook nú over uitspreekt.

Zonder continuïteit geen verandering

In het geval van Stop Hate for Profit is aansluiten bij het initiatief een pressiemiddel om collectief een hoger doel te bereiken, namelijk het tegengaan van haatdragende uitingen en racisme op de platformen van Facebook. Dat kan voor de aangesloten bedrijven een onderdeel zijn van een positionering die al jarenlang staat, of een startpunt om eraan te werken. Waar het bedrijf ook staat: het is voor de geloofwaardigheid van het bedrijf belangrijk dat het geen eenmalige actie is. Want met continue aandacht voor diversiteit en inclusie bereik je pas verandering.

Diversiteit en inclusie op socialmediaplatformen

Draag daarom doorlopend op social media uit wat de positionering van het bedrijf is ten aanzien van diversiteit en inclusie. Dit hoeft niet door een statement te maken, maar maak weloverwogen keuzes. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

  1. Betrek een divers team bij de ontwikkeling van content en campagnes om verschillende points of views en ervaringen te kunnen overwegen.
  2. Let op diversiteit bij de keuze of creatie van een visual, met name wanneer er mensen worden afgebeeld.
  3. Sta ook stil bij de woorden die je gebruikt en welke associatie deze kunnen oproepen, zoals ‘op de zwarte lijst staan’, ‘mankracht’ en ‘Poolse landdag’.
  4. Neem eventuele (influencer)samenwerkingen onder de loep om te bepalen of ze bij de positionering rondom diversiteit & inclusie passen.
  5. Zorg ervoor dat op je socialmediakanaal de filter voor grof taalgebruik op sterk staat ingesteld, zodat haatzaaiende opmerkingen niet op de pagina of onder de content kunnen worden geplaatst. En laat het webcareteam zelf ook een zerotolerancebeleid voeren.

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels.