Het nieuwe geëngageerde ondernemen

17 juli, 2020

Managing-Director-&-Senior-Partner-Rosalinde-van-de-Wall

Rosalinde van de Wall | Managing Director & Senior Partner

July 17, 2020

strategische-communicatie-het-nieuwe-geengageerde-ondernemen

Het maatschappelijk debat is al lang niet meer exclusief bezit van de politiek en de non-profitsector. Ook het bedrijfsleven heeft de verantwoordelijkheid om ontwikkelingen te duiden en maatschappelijke thema’s op gang te brengen door een standpunt in te nemen. De CEO is daarbij de aangewezen gezichtsbepaler om een stap vooruit te zetten in het publieke debat. In deze crisistijd kan de topbestuurder dit grotendeels zelf faciliteren.

Een bedrijf kan zich vaker mengen in het maatschappelijk debat. Gebeurt dit niet, dan kan de discrepantie in dit publiek gevoerde debat zelfs zichtbaar worden. Dus schroom, als uithangbord van het bedrijf, niet om ook een standpunt in te nemen. Anders kun je buitenspel raken. Realiseer je als CEO dat veel actuele thema’s een maatschappelijke verantwoordelijkheid in zich dragen. Daarbij is het bedrijfsleven ook een stakeholder, zeker als een issue impact heeft op de organisatie.  

Aandragen van echte oplossingen

Kijk naar het herinrichten van de gezondheidszorg, het hervormen van de arbeidsmarkt en het oplossen van het voedseltekort. Allemaal relevante thema’s waar multinationals onderdeel van zijn. Naleving van het Klimaatakkoord staat nadrukkelijk op de agenda, duurzame bedrijvigheid kan nú versneld worden en in 2030 dient de wereld ook gevoed te worden. Deze thema’s worden maatschappelijk nóg relevanter, zelfs politieker, als verschillende stakeholders daarover in gesprek gaan en echte oplossingen aandragen. Daarbij kan het bedrijfsleven het onderwerp ook deels uit de politiek trekken. Met het voeren van het brede publieke debat engageer je in de samenleving. Een CEO verwerft er vertrouwen mee.

Opbouwen betrouwbare reputatie

Veel multinationals laten zien een grotere verantwoordelijkheid te hebben dan geld verdienen alleen. Het gaat er, zéker in crisistijd, ook om een bijdrage te leveren aan het herinrichten van de samenleving. Vanuit deze gedachte worden ook andere gesprekken aan directietafels gevoerd over de aan te dragen toekomstige oplossingen in het publieke debat. Handelen vanuit saamhorigheid vraagt soms echt nog om een mentale gedragsverandering, maar draagt bij aan een betrouwbare reputatie.

Vervullen zorgplicht

De ongekende impact van de coronacrisis bleek effectief om een heel land tot ander solidair gedrag te motiveren. Nodig in deze tijd, omdat in ons menselijk gedrag – ook voor bedrijven – altijd een welbegrepen veilig eigenbelang besloten ligt. De vervolgvraag is dan hoe verbindend toonaangevende multinationals, met hun CEO’s als boegbeeld, momenteel in de samenleving zijn. Hoewel veel organisaties in onzekerheid verkeren, kunnen zij juist nú betekenisvol zijn door hun dienende maatschappelijke rol uit te dragen. Wees als CEO niet bang om een standpunt in het grotere verband in te nemen, zie het als kans om een maatschappelijke zorgplicht te vervullen, handel vanuit een gekozen positie, spreek vanuit je hart over een voor jou relevant onderwerp. En, kies vooral zorgvuldig je eigen medium om goed voorbereid de dialoog aan te gaan.

Geschiedenisboeken

De samenleving verandert en heeft vanuit diverse stakeholders advies en inzichten nodig. Op zo’n moment wordt ook meer van het bedrijfsleven gevraagd. Kijk bij de dialoog niet alleen naar kortetermijndoelen, maar ontwikkel een langetermijnvisie. Zie je het als je taak om maatschappelijk zichtbaar te zijn, dan kan dat voor bijzondere partnerschappen met stakeholders en journalisten zorgen in de reeds ingezette transitie. Het biedt tevens een basis om later de geschiedenisboeken in te gaan als leider van een organisatie die het publieke debat vanuit het hart mede vorm gaf.

Oplossingen voor een gezamenlijk doel

De komende maanden wordt de basis gelegd voor hervormingen in de samenleving. Zichtbaarheid door deelname aan een breed maatschappelijk debat wordt relevanter dan ooit. Werk hier op een geëngageerde, ondernemende manier aan mee. Het past allang niet meer bij Nederland om de maatschappelijke verantwoordelijkheid alleen bij de overheid en de non-profitsector te leggen. Laten we nu in het publieke debat gezamenlijk het verschil maken door het delen van échte oplossingen met elkaar.  


Photo by Kaboompics.com from Pexels.

CEO’s ook tijdens coronacrisis terughoudend in deelname aan publieke debat