Een zichtbare CEO is nu meer dan ooit onmisbaar

18 mei, 2020

strategische-communicatie-een-zichtbare-ceo-is-nu-meer-dan-ooit-onmisbaar

Niemand weet hoelang deze crisis nog gaat duren, hoe het ‘nieuwe normaal’ eruit gaat zien en hoe we straks misschien op andere manieren met elkaar gaan samenwerken. Het is een enorme uitdaging om verantwoordelijk te zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering in deze vreemde tijden en om daarnaast ook nog eens als organisatie, team en collega’s met elkaar in verbinding te blijven. Onder medewerkers is er op dit moment dan ook een enorme behoefte aan zichtbaarheid van hun werkgever. Uit een onderzoek van McKinsey[1] blijk dat 65% van de medewerkers een dagelijkse update gerelateerd aan COVID-19 verwacht van hun werkgever. Meer dan de helft geeft zelfs aan hun werkgever als bron van informatie meer te vertrouwen dan bijvoorbeeld media.

Goed én zichtbaar leiderschap vanuit de CEO helpt organisaties nu om de boel bij elkaar te houden. Meer dan dat, het biedt ook de kans om de mens achter de leider te laten zien en zijn betrokkenheid bij de eigen medewerkers te tonen. We zetten vier tips op een rij met concrete voorbeelden en inspiratie van klanten uit ons netwerk.

1. Blijf niet alleen bij de feiten en erken het belang van emotie. Bij het communiceren met medewerkers ligt de focus nu vaak op het delen van updates en het uitleggen van gemaakte keuzes. Logisch, je wilt hen informeren en goed op de hoogte houden van alles wat er speelt. Toch is de manier waarop je communiceert minstens zo belangrijk als de inhoud. Medewerkers willen zien dat je hen hoort en snapt. Maak je boodschap persoonlijk en zorg voor empathie door meer de mens achter de CEO te laten zien. Dit is een trend die al een tijdje gaande is maar die, zoals vele andere trends, is geaccelereerd door de COVID-19-crisis. Dit zien we bij onze klanten en bij andere organisaties op dit gebied:

  • CEO op bezoek: de CEO reed naar productiefaciliteiten om medewerkers te bedanken voor hun bijdrage tijdens de crisis (op anderhalve meter afstand, uiteraard). Thuiswerkende collega’s ontvingen allemaal een videoboodschap om hen te bedanken. Wat we ook veel zien bij kleinere organisaties is dat de CEO of het managementteam langs de deuren gaat om (wederom op afstand) een kleine attentie af te geven.
  • ‘Koffie met Jeff’: elke vrijdagochtend leidt de CEO van deze organisatie een sessie waarin hij vanuit zijn thuiswerkplek zijn visie deelt. Hij deelt ook een persoonlijke anekdote over zijn familie en laat een foto zien van iets wat hij de afgelopen week heeft meegemaakt. Hij moedigt anderen in zijn team(s) aan om hetzelfde te doen.

2. Vind een balans tussen wat je zelf wilt zeggen en wat medewerkers willen horen. Organisaties willen op dit moment intern vaak van zich laten horen om zo in verbinding te blijven met medewerkers. De valkuil hierbij is dat wat we willen delen in de haast voorrang krijgt op luisteren naar wat medewerkers willen horen. Teamleiders en managers spelen hierbij een belangrijke rol, ze staan dichtbij de teams en kunnen actief ophalen wat er leeft en wat voor vragen er eventueel zijn. En vergeet niet, ook zij zijn gewoon mensen die vragen en onzekerheden hebben. Misschien weten ze niet wat ze wel of niet mogen communiceren. Luister dus ook naar hén en rust ze uit met de juiste informatie en tools om het gesprek met hun teams aan te gaan. Zodra je die informatie hebt, kun je de communicatie daarop afstemmen en manieren vinden voor een goed gesprek waar medewerkers ook hun stem kunnen laten horen. Wat we op dit gebied zien bij onze klanten en bij andere organisaties:

  • Stem van de medewerkers: deze organisatie heeft een ‘voice of people’ aangewezen. Een senior (maar geen lid van het leiderschapsteam) die de taak op zich heeft genomen altijd te weten wat medewerkers willen weten, deze vragen te prioriteren en dit terug te koppelen aan het LT. Hij verzamelt vragen door middel van een Q&A-platform en zorgt ervoor dat deze beantwoord worden.
  • #askmeanything: CEO-dialoog in een wereldwijd uitgezonden townhall waarbij de invulling van de agenda volledig is overgegeven aan medewerkers. Dit werkt ook voor kleinere vergaderingen of via het intranet. Hierbij organiseert een senior gespreksleider een open platform voor medewerkers om vragen te stellen aan hun CEO in een informele setting. Vragen kunnen over elk onderwerp gaan, van favoriete boeken en sportteams tot organisatorische uitmuntendheid en inzicht in de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft.
  • Faciliteer digitale cocreatie: maak gebruik van virtuele platformen om gedurende bijv. 48 uur een groepsdialoog te voeren rond specifieke thema’s, zoals waarden, manieren van werken en dergelijke, en zo de werknemers te betrekken bij de ontwikkeling van strategie, aanpak, terug naar kantoor, et cetera.

3. Wees eerlijk, over ‘the good’ en over ‘the bad’. CEO en leiderschapsteams staan vaak voor het nemen van complexe beslissingen waarbij vaak alleen de uitkomst met medewerkers wordt gedeeld. Doordat zij de achterliggende processtappen en afwegingen niet meekrijgen, kan het zijn dat er niet altijd meteen begrip is voor de gemaakte keuzes. Als je tussentijds communiceert over dilemma’s en afwegingen, neem je mensen meer mee en begrijpen ze misschien de uitkomst beter. Neem hen serieus en bedenk dat ‘geen nieuws’ ook nieuws is dat je kunt delen.

  • Een behind-the-scenes-video: de CEO wordt gedurende een aantal maanden gevolgd terwijl het bedrijf een uitdagende tijd doormaakte (niet tijdens de huidige crisis). Hij liet medewerkers zien wat er dagelijks op zijn bordje lag, wat er door zijn hoofd ging en welke keuzes hij moest maken. Hierdoor kreeg zijn team de context mee van de beslissingen en was er meer begrip.

4. Ga naar je medewerkers toe en zoek het contact op, waar zij zijn. Deze tijden bieden een mooie kans om op andere manieren contact te zoeken met medewerkers. Denk eens verder dan de georkestreerde communicatie via formele kanalen en laat medewerkers eens het gesprek starten.

  • Leg verbinding met medewerkers op LinkedIn: de CEO van deze organisatie reageert regelmatig persoonlijk op LinkedIn-posts van zijn medewerkers. Zijn focus ligt meer op het opzoeken van deze interactie dan dat hijzelf de ‘super user’ is.
  • Deel de stem van je medewerkers: een medewerker plaatste een post waarin hij de uitdagingen van zijn werk in de huidige situatie op een mooie manier omschreef. De CEO deelde deze post met zijn grote netwerk, met in het commentaar een compliment voor de moed van de medewerker en een dankwoord voor zijn bijdrage aan de business.

Deze tijden maken nog duidelijker wat het belang is van een zichtbare CEO die goed is verbonden met zijn medewerkers. CEO’s die nu die kans pakken, vergroten de betrokkenheid onder werknemers, verbeteren de reputatie en zorgen voor support voor ambities en businessprioriteiten.


[1] 2 McKinsey, A leader’s guide: Communicating with teams, stakeholders, and communities during COVID-19

Photo by Markus Spiske via Unsplash.