Coronacommunicatie #7: Over de impact van thuiswerken op verschillende generaties

29 april, 2020

employee-engagement-the-impact-of-working-from-home-on-different-generations

Laten we eerlijk zijn, stiekem hadden veel werkgevers en wij allemaal gehoopt dat minister-president Rutte afgelopen dinsdag ging vertellen dat de maatregelen zouden worden versoepeld en dat we gedeeltelijk weer terug zouden kunnen gaan naar de werkplek. Er wordt veel geduld van ons gevraagd. We missen onze collega’s en zoeken naar houvast. Hoe houd je medewerkers gemotiveerd nu de deur naar de werkvloer voorlopig nog even gesloten blijft? En wat is de impact van het besluit op medewerkers van verschillende generaties?

PAS GEEN ‘ONE SIZE FITS ALL’ TOE

Als werkgever is het belangrijk dat je je bewust bent van de verschillen in belevingen onder medewerkers en er dus geen ‘one size fits all’ is. Zorg dat de managers ‘echt’ contact hebben met hun team en doorvragen bij ieder individu, zodat ze op de hoogte zijn van de gemoedstoestand van hun mensen en de eventuele zorgen die er spelen. Medewerkers kunnen zich bijvoorbeeld afvragen of hun baan over een bepaalde periode nog wel bestaat nu de economie erg tegenzit. Om dit anoniem te onderzoeken kun je overwegen om een questionnaire uit te sturen om te kijken wat er leeft onder de medewerkers, hoe zij zich voelen, of zij een optimale thuiswerkplek hebben etc. Wees open over het doel van het onderzoek. Rapporteer de uitkomsten en bespreek ze in kleiner teamverband om ze goed te duiden en om ook naar praktische oplossingen te zoeken.

Adresseer deze punten en probeer zo open mogelijk te communiceren, geef ook aan wanneer je (nog) geen duidelijkheid kunt verschaffen, medewerkers begrijpen dat.

IMPACT OP VERSCHILLENDE GENERATIES

Deze tijd brengt voor veel werknemers in verschillende generaties nieuwe inzichten. Zo is het bijvoorbeeld lastiger om deel uit te maken van een fysieke groep. Dat houdt in dat men moet omschakelen naar op afstand deel uitmaken van een groep. Dit Dit heeft op iedere generatie een andere impact:

  • Kenmerkend voor Gen Z (geboren na 1995) is plezier hebben in je werk. Zij staan nu voor de vraag: hoe beleef je fun in je ‘eigen en beperkte’ omgeving zonder anderen fysiek om je heen te hebben, zowel privé als in werk? Volstaan digitale tools als videobellen, app- en chatgroepen, die nu voor langere tijd moeten worden gebruikt, werkelijk in hun behoeften? Ze missen, ondanks dat ze digital savvy zijn, het fysieke contact. Zij zijn gewend dat alles hen voor de wind gaat, helaas krijgen zij nu te maken met grote tegenslagen waar zij zelf geen invloed op hebben. Help als manager je medewerker in deze lastige periode, kijk hoe het mogelijk is om toch contact te hebben maar wel met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Help hen bij het verwerken van tegenslagen en coach hen in hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van omgaan met tegenslagen.
  • De volgende generatie, Gen Y (ook wel bekend als de millennial, 1981-1995), is soms net gestart met een gezin en voelt de druk van het combineren van de eventuele zorg voor kinderen en blijven presteren op werk. Zij willen deze taken graag het liefst beide perfect uitvoeren, maar is dit mogelijk? En anderzijds, kan alles momenteel perfect zijn? Dit kun je je als werkgever of manager ook afvragen. Het gaat om empathie en meedenken in nieuwe werkvormen en processen die je misschien nooit (snel) voor mogelijk hebt gehouden.
  • Gen X (1961-1980) daarentegen heeft nu relatief vaker te maken met veel zorgtaken, zowel als ouder en wellicht ook als mantelzorger. Een dubbele zorgrol die het werk in het gedrang kan brengen. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat hun naasten gezond blijven én zijzelf zo veel mogelijk productief blijven? Hierbij is het vooral van belang dat zij dit met hun manager bespreken om te kijken wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld zorgverlof op te nemen of wellicht is meer flexibiliteit in werktijden al voldoende.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Medewerkers groeien op persoonlijk gebied nu zeer hard, door alle tegenslagen (op verschillende gebieden) waar zij nu mee om moeten leren gaan. Niemand kan nu weglopen voor de huidige problematiek, deze is te groot en raakt iedereen. Zorg ervoor dat je als manager goed naar je medewerkers luistert. Frequent contact is van het grootste belang bij alle generaties. Vraag hierin ook echt door hoe het met de persoon gaat en hoe zij de boodschap van Rutte hebben ontvangen en ervaren. Zo weet je wat er bij ze speelt en ook hoe je ze gemotiveerd en betrokken kunt houden. Leer je medewerkers écht kennen en geef ze feedback en waardering. Ook in deze moeilijke tijd is dit van belang, misschien zelfs nog meer dan op andere momenten.


Photo by Anastasia Shuraeva from Pexels.

.