Samenwerken met Tent Partnership for Refugees

“Bewustwording van de economische integratie van vluchtelingen”

UITDAGING

Sinds 2019 is Omnicom PR Group (OPRG) partner van Tent Partnership for Refugees (Tent). Tent is een internationale organisatie die het wereldwijde bedrijfsleven mobiliseert om het leven en de bestaansmiddelen te verbeteren van meer dan 30 miljoen vluchtelingen die onder dwang uit hun thuisland zijn verdreven. Tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en met steeds meer vluchtelingen die voor langere tijd ontheemd zijn, moeten bedrijven een steeds kritischer rol spelen bij het helpen van vluchtelingen om economisch te integreren in hun nieuwe gastgemeenschappen. Daarom organiseerde Tent op 8 april 2022 de tweede Dutch Business Summit on Refugees, waar bedrijven nieuwe en uitgebreidere toezeggingen deden om vluchtelingen in Nederland en Europa te integreren, voortbouwend op toezeggingen die tijdens de eerste top in 2019 zijn gedaan.

In de aanloop naar de top werkte OPRG samen met Tent om de zichtbaarheid van het Tent-merk in Nederland onder belangrijke doelgroepen (bedrijven, HR, publiek, ngo’s) verder te vergroten; om meer bekendheid te geven aan het leiderschap van het Nederlandse bedrijfsleven bij het aannemen en integreren van vluchtelingen; om meer grote Nederlandse bedrijven te inspireren om geïnteresseerd te raken in het ondersteunen van vluchtelingen en zich aan te sluiten bij het Tent-partnerschap; en tot slot om Tent te positioneren als thought leader in door de private sector bedachte oplossingen om de wereldwijde vluchtelingencrisis op te lossen.

AANPAK

Strategische overwegingen
Het doel van de campagne was om een breed bereik te genereren onder de juiste doelgroepen, waarbij verschillende perspectieven (van Tent, partnerbedrijven en vluchtelingenwerknemers) aan bod kwamen. Bovendien moesten de resultaten van de toezeggingen die in 2019 waren gedaan, weliswaar aandacht krijgen, maar moest de focus in 2022 liggen op nieuwe en uitgebreide toezeggingen van bestaande en nieuwe partnerbedrijven. Ten slotte was het belangrijk om niet alleen aandacht te besteden aan de behoeften van Oekraïense vluchtelingen, maar om de behoeften van alle vluchtelingen te benadrukken.

Media-activiteiten
OPRG werkte samen met Tent aan verschillende media-activiteiten, waaronder het schrijven en verspreiden van een persbericht en het regelen van interviews voor woordvoerders van Tent, partnerbedrijven en vluchtelingenwerknemers. Ter voorbereiding op de interviews heeft OPRG mediabriefings en vraag- en antwoorddocumenten gemaakt en een mediatraining gegeven aan woordvoerders van Tent. Er zijn social media middelen gemaakt voor LinkedIn en Twitter om de boodschap kracht bij te zetten.

RESULTATEN

De strategische aanpak heeft geresulteerd in een groot aantal interviews met Tent, partnerbedrijven en vluchtelingwerknemers en hoogwaardige publicaties in top tier dagelijkse en zakelijke media in Nederland (o.a. FD, BNR, Nu.nl, RTL Z), waaronder 3 live tv-uitzendingen en 1 toonaangevend radioprogramma. 

Als gevolg van strategische pitching werden verschillende perspectieven belicht. Vijf interviews met partnerbedrijven illustreerden welke toezeggingen bedrijven kunnen doen met betrekking tot de economische integratie van vluchtelingen, welke stappen zij moeten nemen en welke obstakels zij eventueel moeten overwinnen. Vijf interviews met woordvoerders van Tent vestigden de aandacht op de achtergrond van de organisatie en het thought leadership in door de privésector bedachte oplossingen om de wereldwijde vluchtelingencrisis op te lossen. Ten slotte benadrukten twee interviews met werknemers van vluchtelingen het belang van de economische integratie van vluchtelingen aan de hand van persoonlijke ervaringen, wat meer bedrijven zou kunnen inspireren om zich aan te sluiten bij het Tent-partnerschap.

Al met al werd het leiderschap van het Nederlandse bedrijfsleven bij het aannemen en integreren van vluchtelingen onder de aandacht gebracht van in totaal 25 miljoen mensen, waarbij alle publicaties een positieve toonzetting hadden ten opzichte van Tent Partnership for Refugees, de partnerbedrijven en de vluchtelingenwerknemers. De zorgvuldige voorbereiding zorgde ervoor dat de belangrijkste boodschappen in de berichtgeving overkwamen.

DE RESULTATEN

0
0 miljoen
0
0
0

We vertellen je graag meer