Branchebelangen behartigen (Public Affairs)

In gesprek met beslissers om sector overeind te houden

DE UITDAGING

Een voor Nederland belangrijke, maar onderbelichte, sector wordt hard geraakt door de coronacrisis. Zo hard dat faillissement een realistisch doembeeld is. In meerdere landen wordt Omnicom Public Relations Group gevraagd deze faillissementen te voorkomen door te zorgen voor (additionele) steun vanuit de overheid.

De Nederlandse overheid heeft al nationale hulp aangekondigd en te kennen gegeven beperkt uitzonderingen te maken. Deze nationale generieke hulp is echter niet afdoende en kan de snel naderende faillissementen niet voorkomen.

ONZE STRATEGIE

In hectische tijden zoals deze zijn beslissers druk bezig om beleid te maken dat oplossingen biedt voor deze complexe problematiek. Organisaties weten dat en nemen massaal contact op met de overheid voor additionele steun en maatregelen.

Daarom verenigden we branchegenoten om een onderscheidend geluid te laten horen dat urgentie aantoont. We verzochten beslissers om bepaalde extra maatregelen door te voeren voor de hele branche.

Samen stelden we zorgvuldig argumenten op die goed resoneerden bij de verschillende beslissers, kwamen met concrete en doorgerekende voorstellen en deden suggesties om het proces efficiënter te laten verlopen en te versnellen.

Onze publicaffairs-, communicatie- en crisisexperts waren 24/7 beschikbaar om met behulp van de laatste informatie progressie te boeken.

ONZE AANPAK

We namen zowel formeel als informeel contact op met 1) de relevante beslissers binnen de relevante ministeries 2) de vakbond en 3) de relevante verbonden bedrijven. Door doordachte contacten overtuigden we deze beslissers om ook elkaar het belang van deze steun op het hart te drukken.

Daar waar progressie stokte, schakelden we adequaat en bleven we de relevantie en urgentie van onze vraag benadrukken.  Tegelijkertijd gebruikten we onze kennis en ervaring om structureel op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de branche en het maatschappelijke en politieke speelveld. Waar mogelijk gebruikten we deze kennis om de urgentie van de situatie te benadrukken.

ONS RESULTAAT

Er zijn zeer veelbelovende gesprekken gaande met de relevante ministeries en andere stakeholders. Aanvullende steunmaatregelen die helpen om faillissementen te voorkomen, zijn informeel toegezegd en worden naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn geformaliseerd.

We helpen je graag verder.